YES, I CAN DO IT!

YES, I CAN DO IT!

“The Power of Positive Thinking”

 

May dalawang uri ng tao sa mundo, ang optimist at ang pessimist.

Ang optimist person ay may positibong pananaw sa buhay samantalang ang pessimist naman ay kabaligtaran nito kaya’t puro negatibo ang nasa isipan. Ang optimist ay naniniwalang may solusyon pa sa mga problemang kinakaharap nya sa buhay samantalang sa pessimist ay wala na.

Ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay nakapagpapabago sa madilim at masalimuot na sitwasyon ng buhay. May kakayahan itong makapagpalakas ng loob upang maganap ang isang bagay na sa akala mo’y hindi mo na magagawa. Ang pagkakaroon naman ng negatibong pag-iisip ay madalas nagreresulta sa hindi pag-unlad ng sarili ng tao.

May tatlong A’s na dapat nating malaman tungkol sa power of positive thinking.

 1. Attitude. Ang pagiging positive thinker ay nagsisimula lahat sa pagkakaroon ng magandang kaugalian. Kasama dito ang iyong pagdedesisyon kung pipiliin mong pakainin ang iyong isipan ng mga positibo o negatibong bagay.

Marami ang nagpapakamatay dahil walang positive attitude sa buhay.

 1. Action.  Ang ating isipan ay nagsisilbing “battleground” ng tama o mali o masama o mabuti lalo na sa decision-making. Matapos nating punuin ang ating isipan ng mga positibong pananaw sa buhay, kailangan din naman natin itong isagawa. Hindi maaaring hanggang isip lang dapat ito ay may resulta.
 2. Achievement. Ito ang bunga ng pagkakaroon ng positibong pag-iisip. Kung inisip nating may magagawa tayo, may magagawa talaga tayo. Huwag nating hayaang pasukin ng mga negatibong bagay ang ating isipan.

Sa Science subject, nalaman natin na may mga iba’t-ibang charges ang atom, na siyang smallest particle ng substances.Ito ay ang mga sumusunod:

 1. Negatively Charged particles, Electrons
 2. Neutrally Charged particles, Neutrons and
 3. Positively Charged particles, Protons

Ihalintulad natin ang ating mga sarili sa protons na may kakayahang mag-attract ng mga electrons. Ibig lang sabihin na ang pagkakaroon ng positive mind o positive thinking ay pwedeng makahawa sa iba lalo na sa mga nawawalan na ng pag-asa sa buhay.

 

Points to Ponder:

            Sa lahat ng mga inaasam natin sa buhay, isipin nating may magagawa tayo! Kakayanin natin ang lahat basta’t maniwala tayo sa ating kakayahan at sa Diyos na atin ay nagbibigay ng sapat na lakas.

Be part of the TEAM POSITIVE or TEAM PROTONS and declare Philippians 4:13 “I can do all things through Christ who gives me strength!”

 

I LOVE MY FAMILY

I LOVE MY FAMILY

“No other place like home”

 

 

Malimit na nating naririnig na ang pamilya ang pinakamaliit na yunit ng lipunan. Binubuo ito ng ama, ina at anak. Ama na nagsisilbing haligi ng tahanan at minsa’y ilaw na rin ng tahanan at mga ina na gumagabay sa mga anak bilang ilaw ng talahan at minsa’y haligi na rin.

Sa ating mga Pilipino, dahil labis ang ating pagmamahal sa ating mga pamilya, binibigyang halaga pa rin natin ang ating pakikipagrelasyon tungo sa mga kamag-anak. Ang mga lolo’t lola, tito’t tita at mga pinsan ay kabilang pa rin sa ating malaking pamilya.

Dumarating din ang mga pagkakataong nagkakagatan at nagkakasakitan ang bawat isa pero may mga bagay-bagay na dapat mapanatili upang lalong maging matatag ang ating pamilya.

 1. Ang bawat tahanan ay dapat maitayo sa matibay na pundasyon na kahit dumating man ang malalakas na bagyo ng pagsubok, hindi ito basta-basta maitutumba. Ang pananampalaya sa Diyos ng bawat miyembro ng pamilya ang magsisilbing angla (anchor) at tiyak na makakatulong ito upang maging malakas ang bawat isa sa pagharap sa anumang hamon ng buhay.
 2. Kung mahal mo ang iyong pamilya, matuto kang magpatawad. Huwag mo silang isumpa sapagkat sa ayaw mo man o sa gusto, sila na talaga ang pamilya mo. Ang mga kaibigan ay pwedeng piliin pero ang pamilya hinding hindi kailanman.
 3. Respect. Ang paggalang ang tila unti-unti nang nawawala sa kaugalian ng mga kabataan ngayon. Hindi naman nilalahat subalit marami nang kabataan ang marunong nang sumagot sa mga magulang o sa mga nakakatanda sa pamilya. Nawawala na rin ang pagmamano o paghalik sa kanila o kaya’y ang simpleng pagsasabi ng “po” at “opo”.

May mga sensitibong issue din sa loob ng tahanan katulad ng “bawal” na pag-iibigan ng magulang at ng anak o ng mga magkakamag-anak.

Bilang paggalang na rin sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, ito ay hindi kaaya-aya at huwag dapat mangyari sa loob ng tahanan. Dapat mapanatili ang pagrerespetuhan sa mga karapatan at mapanatili ang dignidad  sa loob ng tahanan.

 1. Ang pagsunod sa magulang ay isa sa mga mahirap gawin lalo na kung emosyon ang pinaiiral ng isang anak. Naririnig mo na ba sa kanila ang mga kataga tulad ng;
 • Mag-aral muna bago manligaw o magpaligaw?
 • Gawaing bahay muna bago maglaro ng computer etc?
 • Bahay muna bago barkada? At marami pang iba.

 

Points to Ponder:

Anuman ang kalagayan ng iyong pamilya sa ngayon ay pinahihintulutan ito ng Diyos upang makuha mo ang aral na nakapaloob dito.

May layunin ang Diyos na kailangan mong tuklasin at sa huli’y matuto tayong ipasakamay ang ating pamilya sa Kanya sapagkat “wala tayong magagawa kung wala Siya”. John 15:5.

 

THE POWER OF THE TONGUE

THE POWER OF THE TONGUE

“What you confess, you possess”

 

And dila ay isang napakaliit na bahagi ng ating katawan subalit ito ay nagdadala ng kamatayan o ng buhay.

Proverbs 18:21

The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.

Proverbs 15:4

A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.

Obviously, hindi ang literal na dila ang tinutukoy na nakakapaminsalata sa katauhan ng isang tao kundi ang mga salitang lumalabas dito. Ang salitang “dila” kasi ay patayutay na ginagamit upang ilarawan o ihambing ang isa pang bagay  Halimbawa, ang Malacañang Palace ay isang building pero kalimitang tinutukoy nito ang Pangulo ng Pilipinas.

Ang mga salitang nililikha ng ating dila ay nakakabuo o nagwawasak din ng buhay ng tao.  Matunog na sa atin ang mga salitang “constructive criticisms” na nakakapagpalakas ng ating moral at mga “destructive criticisms” na nakakapagpababa ng self-confidence.

Minsan ang pagbibigay ng constructive criticisms ay nahahaluan ng isyu ng kaplastikan, kunwa-kunwarian lang o pagpapakitang tao lang. Pero kailan natin masasabing ang constructive criticisms ay totoo o walang halong pagkukunwari?

Sa iyong palagay, bakit may mga taong magaling magbigay ng destructive criticisms?  May positibo at negatibo bang epekto ang mga constructive criticisms sa mga taong sinasabihan nito?

 

Points to ponder:

Sa huli, bago tayo magbitaw ng mga salita, kailangan muna nating  isipin kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama. At kung nagbitaw man, ilagay sa tamang oras at tamang lugar.

Proverbs 12:18

The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing.

 

LET IT GO!

LET IT GO!

“Take It or Leave It”

Ayon kay Jack Zavada na author ng Inspiration-for-singles.com, may tatlong (3) dahilan kung bakit kailangang iwasan ang pagtatanim ng sama ng loob (bitterness or unforgiveness).

 1. Sinisira nito ang ugnayan mo sa Diyos. (nagdadala ito ng kawalan ng pag-asa. Sa halip na sa Diyos ka nakatingin, tumitingala ka na sa mga problema.)
 2. Inilalayo ka nito sa mga tao. (Minsan, ayaw ng mga tao ang mga negatibong bagay. Umiiwas sila para hindi maapektuhan sa bitterness mo.)
 3. Hindi ito nakakatulong sa mismong sarili mo. (Mabigat sa loob mo kaya minsan affected din ang lahat ng mga ginagawa mo.)

Kung sakaling may bitterness ka pa rin hanggang ngayon, may tatlong (3) paraan na maaaring gawin para makalaya sa nararamdaman mo.

 1. Lumapit sa Diyos para tulungan ka. (Hindi mo yan kaya!, makakalaya ka lang sa iyong kabigatan kung inilapit ito sa Kanya.)
 2. Maging positibo lagi. (Iwaksi ang mga negatibong bagay wala itong naitutulong sa’yo sa halip isiping kasama ka sa TEAM POSITIVE.)
 3. Mahaling muli ang mga nakasakit sa’yo. (Maaaring mahirap itong gawin, hindi basta-basta, ang panahon ay makapag-hihintay wika nga ng iba pero kung gagawin ang unang hakbang, ang paglapit sa Diyos, matututunan mong magpatawad.)

Isang paghamon sa lahat: May mga nasaktan kaba o nakasakit sayo na hanggang ngayon ay dinidibdib mo pa rin? Kung mayroon, ito na ang tamang panahon para humingi ng tawad at magpatawad.

“Matapang ang taong humihingi ng tawad subalit mas matapang ang taong magpapatawad!” –Unknown

 

Points to Ponder:

 1. “Apologizing does not always mean that you are wrong and the other person is right. It just means that you value your relationsgip more than your ego.”- Unknown
 2. “Ang ipin at dila ay nagkakasakitan din, ganun din sa atin, pero kung matutunan nating humingi ng tawad at magpatawad, tumitibay ang pagsasamahan natin.”

 

FROM THE INSIDE-OUT

FROM THE INSIDE-OUT

(Mula sa panloob hanggang sa panlabas na kaanyuan)

 

Ayon sa mga personality development experts, “beauty is in the eye of the beholder” umano. Ibig sabihin nito, may kanya-kanya tayong batayan sa pagsukat sa kagandahan.

 

 May Dalawang uri ang kagandahan

 1. Physical Beauty (Panlabas na kagandahan na makikita sa mukha, katawan, tindig, boses atbp.)
 • This is temporary because as we grow old, it changes. Ito ay pansamantala lamang sapagkat ito ay magbabago din sa pagtanda natin. Halimbawa: kukulubot na ang balat, baluktot na ang likod, at marami pang iba na makikita sa mga matatanda ngayon)
 • This is deceptive and sometimes it leads to destruction. Ito ay mapanlinlang na nagdadala sa kapahamakan. Halimbawa:Ang mga mandurukot sa kasalukuyan ay hindi na katulad ng dati na parang addict lang sa kalye, sila na ngayon ay desente sa paningin ng marami. Minsan, kung sino pa ang may hitsura, siya pala ang masama.

Ito din ang ginagawa ng demonyo. Sa 1 Corinthians 11:14, si Satan ay nagbabalat kayo lamang o kaya’y minsa’y nagkukunwaring anghel ng liwanag. Siya ay mapanlinlang.

 1. Inner Beauty (Panloob na kagandahan na makikita sa tamang pag-uugali.)
 • It attracts good friends. Ito ay nakahihikayat ng maraming kaibigan. Ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali ay nagdudulot ng mabubuting bagay tungo sa kapwa.
 • It brings recognition. Lumipas man ang panahon, ang pisikal na kagandahan ay maaaring makalimutan ng tao lalo na kung wala nang larawang maaaring magpapaalala sa dating hitsura ng nagkakaedad na lalaki o babae subalit ang pagkakaroon ng magandang kalooban, ang pagsinta ng mga tao ay dadalhin nya hanggang sa libingan. Maaalala ka nila hindi dahil sa iyong hitsura, kundi dahil sa inyong mga mabubuting nagawa.

Ano ang masasabi mo sa mga kasabihang ito?

 • “You Can’t Judge a Book by Its Cover
 • “A full-grown butterfly came from an unattractive caterpillar.”

 

Points to Ponder:

Tayo ay nabubuhay sa mapanghusgang mundo. Sa kabila nito, magpakatotoo tayo sa ating sarili at mabuhay sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat para sa Kanya, puso ang batayan ng tunay na kagandahan.

1 Samuel 16:7

“……The LORD does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.”

 

THE SAMARITAN’S HEART

THE SAMARITAN’S HEART

“Touching others, reaching lives”

 

 

Ang ating paksa ay hango sa kwentong mababasa sa Luke 10:25-37 tungkol sa isang lalaking manlalakbay na binugbog, ninakawan ng mga tulisan at iniwan sa daan na malubha ang karamdaman.

Napadaan doon ang isang Saserdote ngunit siya ay iniwasan, ganun din ang isang Levita ngunit siya ay hindi pinakialaman. Samantala, may isang Samaritano na naawa sa manlalakbay na ito at kanya itong tinulungan.

 • Nagbigay siya ng first-aid sa sugatang lalaki.
 • Nilagyan nya ang mga sugat nito ng langis.
 • Isinakay nya ito sa kanyang donkey (hayop na ginagamit sa paglalakbay).
 • Dinala ng Samaritano ang lalaki sa pinakamalapit na pagamutan.

Ano ang moral lesson o mahalagang aral na mapupulot sa maikling kwento?

 • Huwag pumili ng mga taong pwedeng tulungan.
 • Hindi man katulad ng ginawa ng Samaritano ang tulong na maaari nating maiaabot sa iba, ang mahalaga ay makatulong tayo kahit na sa pinakasimpleng kaparaanan.

Paano nga ba tayo makakatulong sa iba?

 1. Maghanap ng opurtunidad upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa.        Maaaring ito ay sa inyong bahay o sa eskwelahan. Ang pagtulong sa gawaing bahay ay malaking bagay para matulungan ang ating mga magulang. Ganun din sa school, pwedeng tulungan si teacher o ang mga kaibigan at kamag-aral mo.  Pero huwag magbigay ng sagot sa assignments o sa exams, ibang usapan na yun!
 2. Maaaring maipakita ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng gawa  o sa salita. Kahit na may kasabihang, “action speaks louder than words”, naniniwala pa rin akong ang ating salita ay maaaring makatulong sa ating kapwa. Piliin ang mga encouraging words o mga salitang nakapagpapalakas sa kalooban ng isang nanghihinang kaibigan. Halimbawa: Kaya mo yan friend!    Tiwala lang kay Lord!  Habang may buhay may pag-asa! Ang bawat problema ay may solusyon!
 3. Maging magalang sa pagtulong, huwag extreme! Ibig sabihin, pwede kang tumulong na hindi pinapakialaman ang sarili nyang desisyon. Pwede kang mag-advice pero dapat siya pa rin ang masusunod. Kung personal na issue na yun, huwag makialam hangga’t hindi siya humingi sa’yo ng tulong at kung hindi ito issue ng “death and life” o ikamamatay na nya.
 4. Huwag maghintay ng kapalit sa ginawa mong pagtulong. Lagi nating isipin na tumutulong tayo sa iba dahil gusto nating malugod ang Diyos. Hindi dapat tayo men pleasers. May nakakakita man o wala, ayos lang kasi kitang-kita naman ng Diyos ang ating pagkakawang-gawa. Kahit na minsan pa’y ikaw ang masama kapag tumulong ka basta maayos ang iyong motibo at malinis ang iyong konsensya sa pagtulong.

 

Points to ponder:

Pwede kang makatulong sa lahat sitwasyon at sa lahat ng pagkakataon. Isang taimtim lang na panalangin ay malaking bagay na upang matulungan ang iba.

Sa huli, let us be an encourager, not a source of discouragement!

 

 

ONE TEAM, ONE FAMILY

ONE TEAM, ONE FAMILY

“Every part is important”

 

 

Hindi natin maikakakaila na may kanya-kanya tayong grupong kinabibilangan. Maaring kabarkada mo sila sa loob o sa labas ng klase. Minsan pa nga ay binabansagan tayo ng kung anu-anong mga katawagan o pangalan. May mga grupong kilala sa kalokohan at meron ding kilala dahil sa achievements sa school.

Minsan din ay mapapansin natin na may mga magkakaklase na nagbabangayan samantalang nakatira naman sila sa iisang bubong lang. Normal lang na magkatampuhan ang isa’t-isa subalit hindi maganda kung may matinding hidwaan at pagkakanya-kanya. Kailangang tayo ay tumayo bilang isang TEAM hindi lang isang grupo.

Ang “group” at “team” ay madalas napagkakamalang magkapareha ang kahulugan ngunit kung ating pag-aaralang mabuti, mayroon silang pagkakaiba. Ang “group” ay tumutukoy sa mga indibidwal na nagsama-sama para mapangyari ang kanilang layunin samantalang ang “team” ay tumutukoy sa mga  taong nagbubuklod-buklod o nagkakaisa upang  makamit ang kanilang inaasam. Pwedeng leader lang ang gumalaw sa group samantalang lahat ng miyembro sa team ay kailangang kumilos dahil lahat ay mahalaga.

Ayon sa 1 Corinthians Chapter 12 verses 12 to 26, katulad ng isang katawan, bagamat iisa ay mayroon itong iba’t-ibang bahagi. Lahat ng mga bahagi sa ating katawan ay may mahalagang gampanin kung kaya’t lahat ay mahalaga.

Sa palagay mo, anu-ano ang gamit ng mga susmusunod?        Buhok sa ilong, kuko, kilay at nunal.

Mga posibleng sagot:

 • Ang buhok sa ilong ay nagsisilbing proteksyon para hindi makapasok ang mga malalaking particles sa ating ilong.
 • Ang Kuko ay nagsisilbing proteksyon din sa ating mga daliri.
 • Ang kilay ang siyang pumipigil sa pagdaloy ng ating pawis patungo sa ating mga mata. Dahil kung wala ang kilay malamang hahapdi an gating mga mata.
 • Ang nunal naman ay nagsisilbing palatandaan natin. Big deal ito sa sa NBI.

 

Points to Ponder:

 • Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kapag sumakit ang isang bahagi ng katawan tiyak damay ang buong katawan.

1 Corinthians 12:26

            If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it.

 • Tayo ay kabilang sa isang klase, sa isang paaralan at sa isang kumunidad. Tayo ay isang malaking pamilya!
 • Maging bahagi tayo ng “ONE TEAM, ONE FAMILY” dahil ikaw, ako, tayong lahat ay napakahalaga!.

 

CONSEQUENCES………SECOND CHANCES

CONSEQUENCES………SECOND CHANCES

“Learn from your mistakes”

 

 

Lahat naman talaga tayo ay nagkakamali at kung ibabalik natin ang mga nakalipas na oras, malamang may mga bagay-bagay na hindi natin malilimutan sa nakaraan. May mga masasayang pangyayari at mayroon din naming mga malulungkot.  Pero, ano ang pinakamatinding “failure” na nagawa mo sa buhay na bunga ng mali mong pagdedesisyon? Pinagsisisihan mo ba kung bakit nangyari ito? Oo o hindi at bakit?

Laging isipin na lahat ng mga desisyon na ating ginagawa ay may kaakibat na bunga o resulta at maaring ito ay positibo o kaya’y negatibo. Kung ito ay nagtagumpay, magpasalamat ka sa Diyos at kung hindi naman pinalad o nabigo, huwag kang mag-alala, sapagkat mula sa kabiguang ito’y matututo kang tumayo at magsimulang muli.

Sa isang artikulong isinulat ni Marc Chernoff ng Marc and Angel Hack Life, may ilan siyang suggestions para lubusang maranasan ang second changes sa ating buhay.

 1. Talikuran na ang nakaraan. Past is past, let it go and move on. Ngunit ibang usapin ang hindi marunong sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
 2. Tukuyin ang mga aral na dulot ng mga nangyari sa’yo. Lahat ng mga bagay na nararanasan natin, katagumpayan man o kabiguan, ay tiyak na may mapupulot na aral na magagamit upang mas maging matatag sa buhay.
 3. Iwasang mag-isip ng mga negatibong bagay. Ang negatibong pananaw ay nagbubunga ng negatibong pamumuhay.
 4. Isipin ang mga bagay na pwedeng mo pang baguhin sa sarili mo. Sa bawat araw ng ating buhay ay laging may room for improvement.
 5. Iwasan ang mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa’yo. Muli mong balikan ang mga prioridad mo sa buhay.
 6. Forget about impressing people. Kailanma’y hindi natin makukuha ang simpatya ng lahat ng tao. Sa katotohanan, ilan lang talaga ang magkakagusto sa mga bagay na nagagawa mong tama. Minsan pa nga, kahit marami kang nagawang tama at sa hindi inaasahang pagkakatao’y bigla kang nagkamali, ikaw ay makikilala hindi dahil sa mabubuti mong nagawa kundi sa iyong kamalian. “Be a God-pleaser not men-pleaser”.

 

Si Jonah sa bibliya ay minsang tumakbo sa kanyang pagkatawag upang magbahagi ng salita ng Diyos sa Nineveh. Nang dahil sa mali niyang hakbang at ‘di pagsunod sa Diyos, nagkadelubyo ang kanyang buhay. Nilamon siya ng napakalaking isda at nanatili sa loob nito ng tatlong araw.  Hanggang sa napagtanto niya ang kanyang kamaliang ito na nagdala rin naman sa kanya  upang humingi ng tawag sa Diyos kaya siya ay nakaligtas at nabuhay. At nang dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari at nais na niyang sumunod sa Diyos, siya ay tumungo na sa Nineveh upang mangaral ng salita ng Diyos.

Sa kwento ito, nabigyan ng pagkakataon si Jonah upang ituwid ang kamaliang nagawa. Kaya ngayon isipin din natin na habang nabubuhay pa tayo ay kailangan nang itama at ituwid ang mga kamalian  nagawa natin o matuto mula ditto para hindi na mauulit sa susunod.

Points to ponder:

 • Our GOD is a GOD of second chances – Yes, God does these things again and again for people — Job 33:29
 • We all deserve second chances, but not for the same mistake. – Thabiso Owethu Xabanisa

Sa lahat ng panahon ay may pangalawang pagkakataong nakalaan para sa atin subalit hindi ito nangangahulugang kailangang abusuhin ito.

MONEY MATTERS

MONEY MATTERS

“Appraising the value of money”

 

Hindi natin maikakaila na may mga taong bumabagsak kung pera ang usapin. Marami ang nasisilaw dito lalo na sa oras ng kagipitan. May mga kumakapit sa patalim kaya nangungupit o nagnanakaw, may mga ipinagpapalit ang dangal o puri sa prostitusyon at nagbubuwis ng buhay tulad ng sa kidnapping. Ang kahirapan o pagmamahal kaya sa salapi ang maaaring dahilan ng mga ito.? Oo!

Sa 1 Timothy 1:16 nakasaad na ang pag-ibig sa salapi ang dahilan ng lahat ng kasamaan.  “For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows.”

Pero sa isang banda, ang pera din naman ay mahalaga lalo na sa mga pang-araw-araw nating mga pangangailangan. Ito ay sadyang kaaya-aya kung nakuha ito sa tamang paraan at pinaghirapan o pinagpawisan dahil kung hindi man, problema ang kapalit nito ayon sa Proverbs 28:20 “The person who wants quick riches will get into trouble.” Ang mga studyante, dahil wala pang pinagkakakitaan, ay umaasa pa rin sa mga magulang kung kaya’t  dapat na matutong pahalagahan ang perang ibinibigay nila.

Narito ang ilang tips para mapahalagaan ang pera.

 1. Simulan na ang pag-iipon. Kung kaya mo din lang namang magbukas ng bank account sa tulong ng iyong mga magulang, why not? Maari ding gumamit ng piggy bank para makapag-ipon para sa oras ng pangangailangan, mayroon kang mapagkukuhanan.

“Kung may isinuksok, may madudukot”.

 1. Iwasang bumili ng mga gamit na hindi mo naman masyadong kailangan. Naipaliwanag na ito sa paksang “You Want More or You Need More? (Weighing your wants and needs). Pangunahing pangangailangan muna bago ang mga kagustuhan.
 2. Igasta lang ng perang meron ka. Dito maraming nababaon sa utang sapagkat minsan ang tao’y nasasatisfy lang kung mabibili ang nagugustuhan kahit mangutang pa yan.

Masama ba ang mangutang?. Hindi naman masamang manghiram ng pera basta matuto dapat itong bayaran sa itinakdang panahon. Dahil kung hindi, mawawala ang tiwala ng tao sa’yo.

 1. Magplano. Para saan ba ang perang iniipon mo? Kung may balak kang bilhing bagay subalit medyo mahal at hindi kaya ng iyong bulsa, magtabi ka nang paunti-unti hanggang sa mabuo mo ang pambayad dito.
 2. Mag-side business kung kaya naman. Malaki ang maitutulong nito para madagdagan ang budget na ibinibigay ng iyong mga magulang. Madedevelop din ang iyong entrepreneurship skills. Pero dapat hindi nito masasagasaan ang iyong pag-aaral.

 

Points to Ponder:

Ang pagkakaroon ng pera ay isa lamang ito sa mga uri ng biyayang kaloob ng Diyos na kailangang pahalagaan at pagyamanin. Subalit dapat din nating tandaan na hindi lahat ng pera ay biyayang mula sa Diyos dahil ang ilan ay galing sa maruming paraan. May mga yumayaman dahil sa maling gawain. Ang pagpapala ng Diyos ay nagbibigay kaginhawaan na may kalakip na kapayapaan. Proverbs 10:22, “The blessing of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow with it.”

FRIENDSHIP NOT FRIEND-SIP

FRIENDSHIP NOT FRIEND-SIP

“Through thick and thin, be the same”

 

Mapalad ang isang tao na hindi man mayaman sa materyal na bagay ay mayaman naman sa kaibigan sapagkat hindi matutumbasan ng anumang halaga ang kagalakang maibibigay nila sa buhay natin. Mga kaibigang maituturing mo na ring pamilya, ay handa kang tulungan sa lahat ng oras. Sa kalungkutan man o sa kaligayahan, hinding hindi ka nila iiwanan.

May mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan mo lang kung may mga kailangan sila sa’yo. Iniiwan ka na lang basta at ang masaklap, sisiraan ka pa. Hindi ito karapat-dapat.  Ang tunay na kaibigan ay maaaring piliin depende sa kung ano ang “standard” o gusto mo. Halimbawa, gusto mong maging kaibigan ang mga walang bisyo. Minsa’y depende rin ito sa kinagisnan mo sa loob ng tahanan, paaralan o simbahan. May mga pagkakataong dumarating din na lang sila bigla at ang pagkakaibigan ay hinuhulma at pinalalalim ng panahon.

Narito ang ilang tips para mas lalong maalagaan ang pagkakaibigan.

 1. Kailangang mapagkakatiwalaan ang bawat isa.
 • Tuparin ang mga pangako
 • Dapat maaasahan ang bawat isa
 • Matutong humingi ng tawad kung nagkamali
 • Maging totoo
 • Maging tapat
 • Igalang ang isa’t isa
 1. Maging “supportive”.
 • Huwag madamot
 • Matutong makinig sa kaibigan lalo na kung may sinasabi siyang problema.
 • Tulungang mapagtagumpayan ang mga pagsubok.
 • Ipakitang laging naroon ka maging sa pinagdadaanang krisis sa buhay.
 • Payuan ang kaibigan ng mga salitang makapagpapalakas sa kanya lalo na kung siya ang estado ng panghihina o nawawalan ng pag-asa.
 1. Gawing mabunga ang pagkakaibigan para tumagal ito.
 • Humingi ng tawad at matutong magpatawad.
 • Tanggapin ang kaibigan maging sino pa siya.
 • Bigyang halaga ang komunikasyon.

 

Points to Ponder:

Sa huli, kailangang maging matalino din sa pagpili ng mga kaibigan sapagkat “Bad company corrupts good character” ayon sa 1 Corinthians 15:33. Ang isang piraso ng bulok na kamatis na inihalo sa isang kaing (tiklis) ng mga katulad nito ay tiyak na makakahawa ito ay ang lahat ay mabubulok. Ayon naman sa Mexican proverb, “sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.” Ang isang mabuting kaibigan ay may pakialam at ayaw na mapariwara ang buhay ng kapwa.

Chemical Engineering Board Exam Results to be released today?

 

Thousands of families and friends of those who took the Chemical Engineer Board Exam last week are waiting for the results to be revealed today.

The Professional Regulation Commission (PRC) is expected to released the official results of the May 2018 Chemical Engineer Board Exam. In 2017, PRC was able to show the results Tuesday, the week after the exam. Thus, if PRC will follow the same timeline, the results will be known today.

PRC and the Professional Regulatory Board of Chemical Engineering administed the licensure examinations in different centers in Manila and Cebu last week from May 23-25.

Aside from the passers list, the people are waiting for the Top 10 passers and the top 10 schools.

Tackled in the are the following:

 

Physical and Chemical Principles (General Inorganic Chemistry; Organic Chemistry; Analytical Chemistry; Biochemical Engineering. and Environmental Engineering.)

Chemical Engineering Principles (Chemical Engineering Calculations, Chemical Engineering Thermodynamics; Reaction Kinetics, Unit Operations; Chemical Process Industries, Plant design; and Instrumentation and Process Control).

General Engineering, Ethics, and Contracts (Mathematics, Physics; Engineering Mechanics; Strength of Materials; Engineering Economics; and laws; Contracts and Ethics).

You can check the result at PRC Website.

Jollibee suffers defeat in a trademark battle against Jolliville

The Jollibee Foods Corporation (JFC) lost a trademark case against property firm Jolliville Holdings Corporation. JFC filed a a case after Jolliville filed for the registration of its name.

The Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHIL) junked Jollibee’s case, saying the names of the two companies are not “confusingly similar.”

“The decision of the BLA director [in September 2014] is incorrect and the appeal is meritorious. The appellant’s [Jolliville] mark is not confusingly similar to appellee’s [Jollibee] marks… There is no ground to prohibit the registration of Jolliville in the name of the appellant,” IPOPHIL said in its 11-page decision dated June 8.

The real state firm name was derived from the name of the company’s founder, Jolly L. Ting, added with a suffix “ville” to tell about the nature of the real state and leasing business it has. The property firm also explained the certificates of registration to the Securities and Exchange Commission that Mr. Ting had been utilizing the “Jolli” prefix since the mid-80’s.

“While appellee [Jollibee] was making it big in the food service business, so was Mr. Jolly L. Ting in the night entertainment business,” the decision read. Mr. Ting also owns night entertainment businesses around Metro Manila, such as: Pegasus, Discovery, Mega, Heartbeat, and Lexus.

Jolliville also said it is now engaged in leasing, management services, property development, land banking, waterworks, business process outsourcing and power generation.

Instagram reaches 700 million users

Instagram has reached a milestone of hitting 700 million monthly active users in two years. With the popularity of social media, Instagram is not left behind as it took only four months to add up 100 million users since attaining 600 million in December. Instagram’s speed in increasing users is remarkable fast the past four months in comparison to jumping from 500 million to 600 million which took six months.

Launched in October 6, 2010, Instagram took more 28 months to have its 100 million users. After 13 months from March 25, 2014, the social media giant garnered 200 million users. In 27 months, it reached to 500 million from December 10, 2014 to June 21, 2016.

In March 2012, Facebook purchased Instagram for $1 billion in cash and stock. Part of the plan would be to managed Instagram independently.

The number of Instagram users tells the world that it is becoming one of the most visited social media websites. Instagram is now more than twice the users of Twitter.

“Growth was driven by a number of factors, including our ability to better connect people with their friends on Instagram,” said a spokesperson of Instagram. “We also took steps to simplify and improve our sign-up process, which helped bring in new people from all over the world.”

Here’s part of the Instagram announcement of the achievement:

We’re thrilled to announce that our community has grown to more than 700 million Instagrammers. And the last 100 million of you joined faster than ever.

We’ve made it even easier for people across the globe to join the Instagram community, share their experiences and strengthen connections to their friends and passions. With new features like Stories, live video and disappearing messages in Direct, people now have more ways than ever to express themselves and feel closer to what matters to them.

BSP slashes BOP surplus target of $500M for 2016

 

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) has slashed the balance-of-payment (BOP) surplus target for 2016 to $500 Million from earlier assumption of $2 billion because of the lower global growth outlook and uncertainty in the US Federal Reserve policy tightening.

The Balance of Payment of a country displays the transaction with world. Components comprises of trade, portfolio investments, and foreign direct and involved remittances from Filipino abroad. A surplus means more money went into the economy, while a deficit means otherwise.

BSP in May projected $2-billion BOP surplus as of yearend as the double-digit growth in imports to date surpass an expected drop in end this year’s exports, which would pull the current account lower to $2.5 billion, down from last projection of $5.8 billion.

BSP predicts imports growth by 11% and export drop by 3% by year end.

Diwa Guinigundo, the BSP Deputy Governor for Monetary Stability Sector said –

“I think we need to emphasize that 2016, especially in the last quarter of the year, has been particularly challenging. There was a lot of unexpected developments in the market, most of which are anticipated but not in terms of the timing as well as the magnitude of those adjustments,”

Guinigundo noted that business process outsourcing were offering support to weak merchandise exports.

The bank also said the FDI inflows would perk up to $6.7 billion instead of $6.3 billion in 2016, while foreign portfolio investments is expected to book a net outflow of $1.1 billion.  

Mazda Philippines applies for P155 million worth IPO

 

Bermaz Auto Bhd (BAuto), popularly known as “Mazda Philippines”, said it is planning to file its subsidiary in the Philippines through an initial public offering (IPO) for a listing on a Main Board of the Philippine Stock Exchange on Tuesday.

In an earlier disclosure by BAuto, BAP applied its IPO on 13th December, asking to offer 155 Million common shares priced at P1.00 apiece, demonstrating 15.6% of BAP’s enlarged issued and paid-up share capital. BAP’s IPO planned proposal comprises 83.43 Million fresh shares and 71.57 Million existing company shares that are sold by Shareholders.

On Wednesday, BAuto, the distributor of Mazda vehicles in the Philippines and Malaysia declared that Bermaz Auto Philippines, Inc. are looking for approval of the Securities and Exchange Commission (SEC) to go public.

Counting unexpected circumstances, the proposed IPO and listing could be completed by the first half of 2017. Post-IPO, BAuto’s effective interests in BAP would be routed to 52%.

Berjaya Philippines will own a 20% stake consisting of 202,866,882 shares in BAP after the IPO.

“With the proposed listing, BAP will have direct access to the equity capital market in the Philippines which will enable it to have greater capital management flexibility. The proposed listing will also enable BAP to gain recognition and enhance its corporate stature through its listing status on the Main Board of the PSE.” The company said.

The net proceeds from the sale of initial shares could be used to build warehouse, body and paint facility, setting up training facility for automotive repair and other motor services and building Mazda showrooms and satellite outlets.

Starbucks to target 5K stores in China, more than that of US

A new market for Starbucks to keep its dream of gaining more grounds outside the United States

Starbucks is fast-expanding in China and the company believe it’s a sign of pushing U.S. market behind.

In just five years the Company plans to open 12,000 Starbucks new stores worldwide among them 5,000 stores are allocated to China Market, where consumer culture is in trend among a promising middle class.

Starbucks Corp exposed their five-years plan on Wednesday to expand its global flagship by about 50% worldwide by 2021 round up to 37,000 outlet overall. This growth strategy relies heavily on China, where the Seattle-based coffee chain sees a three times high to its current operation.

On Wednesday, Howard Schultz –Chairman and CEO of Starbucks Our core business has never been stronger in the U.S. and around the world”

“These are the early days of the growth and development of the company. If Starbucks was a 20-chapter book, I still think we’re in chapter 4 or 5.” He added.

During the coffee retailer’s investor day event held in New York, the CEO outlined their future plans including growth of flagship Starbucks stores, Tasting Room outlets, and the higher-end Reserve Roastery, which will be selling premium coffee at $10 a cup.

Starbucks, by 2018 will also open new stand-alone stores under Princi, a popular Italian Bakery. The bakery will be located in major cities such as New York, Chicago and Seattle serving pizza. Also, Princi food could be available at all of the company’s new Roastery locations.

According to Schultz China’s Market remains attractive for retailers and in near future China will one day be bigger than the US considering Starbucks’ business.

Russia a viable destination for overseas Filipino workers (OFWs)

Russia a viable destination for overseas Filipino workers (OFWs)

Philippines government is currently looking at Russia as a viable option for thousands of talented overseas Filipino workers (OFWs) who are been redundant due to Arabization policy in Middle East, according to Department of Labor and Employment (Dole).

According to World Bank, the OFWs community are predicted to remit more than $29.7 billion in 2016, which makes Philippines the world’s 3rd largest recipient of remittance.

Silvestre Bello III, the labour Secretary said they are considering Russia as the next possible work destination for OFWs and President Duterte is above to discuss the labor relations and trade when he meets with Russian President Vladimir Putin next year. Due to decline in the oil price in Middle East, Dole is looking at Russia for Filipino Workers, explained Bello.

Further Bello said –

“I already sent a memo to the President requesting him to include the possible deployment of skilled and professional workers to Russia,”

The Dole chief sees a demand in the Russian Republic for construction and household service workers.

Russia is capable to host relatively higher wages that makes the destination a good alternative for Filipinos professionals wanting to get a high-paying job. Also, Russia is not

AMLC to file Civil Forfeiture case against PhilRem

 

Anti-Money Laundering Council (AMLC) is preparing to file a civil forfeiture case against the very popular remittance firm PhilRem Service Corp suspected to have gotten hold of part of stolen $81 million from Bangladesh in February, according to a senior officer of the state regulatory.

Julia Bacay-Abad, AMLC Executive Director said that in order to restrain order issued by the Supreme Court, the financial intelligence unit will be filing a civil forfeiture case to recover some P109 million understood to have been left with Solaire Resort and Casino Players.

“Definitely we will file cases against them. We already filed a criminal case; forfeiture we will also file. Definitely we will run after them,” she said.

AMLC had already filed a complaint last April against the officers of PhilRem managed by President Salud Bautista, Michael Bautista, the Chairman and treasurer and Antony Pelejo, the Anti-money laundering compliance offering for not abiding Republic Act 9160 also known as the Anti-Money Laundering Act of 2001.

Further during 31st may other actions were taken such as revoking the licenses and delisting PhilRem from the roster of remittance agents, foreign exchange dealers and money changers, by Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Abad also stated that high-level mission headed by Anisul Huq from Bangladesh’s law and parliamentary affairs was thankful to the AMLC.

The Department of Finance (DOF), in a statement said that Finance Secretary Carlos Dominquez 3rd had already given confidence to members of high-level delegation from Bangladesh of the government’s dynamic steps to help recover the $81 million stolen funds. And each step taken will be followed by the process required under Philippine laws.

BoC Collection exceeds target by 12% in November

 

The Bureau of Customs’ (BoC) on Friday said it has surpassed the collection target by 12% in November totalling up to P40.239 Billion.

Custom Commissioner Nicanor E. Faeldon announced that the BoC has collected P40.239 billion for the month of November 2016, whereas the revenue target set was P36.450 Billion by Development Budget Coordination Committee. Boc’s Financial Service further reported that P40.239 Billion was 27% higher than last year’s November which was P29.061 Billion.

“In our outlook assessment report, the current collection record has exhibited a better leadership performance in the past five months in 2016, covering July to November,” Financial Service said.

The data also explained that it was only November 2016 that the BoC exceeded its target since December 2016, when the bureau collected P38.105 Billion surpassing the target of P31.984 Billion.

BoC’s Financial Services (BOC-FS) mentioned the positive hike was due to Customs Commissioner Nicanor Faeldon, Stakeholder’s cooperation, precision in transactions, and trader’s efforts in moving the BOC breach its revenue goal.

Further BOS cited, out of 17 BOS Ports, the Manila International Container Port (MICP) posted a huge P1 Billion exceeded from its P10.367.14 Billion revenue target for November by collecting P11.362 Billion.

This P1 Billion surplus in the revenue collection target for November might be noted to the positive outlook on Commissioner Faeldon and the augmented volume of imports in the port came in by twin holidays, the Christmas season and the Chinese New Year Holidays, said Lawyer Danilo G. Ballena, Jr., chief of staff of current MICP Collector Vincent Philip Maronilla.

BJ’s Wholesale Club Black Friday Ads offer huge savings and discounts for shoppers

BJ’s Wholesale Club leaked ads provide a hint on how shoppers will purchase their items on Black Friday.

But the festive season goes dissipate if you don’t check out BJ’s Wholesale Black Friday 2016 deals. Because BJ’s Wholesale store is popular for their best deals and unbeatable price. Whether you are looking electronic products, TV, Laptops, Tablet apparel, home décor or household items, BJs Wholesale Black Friday 2016 ad has everything in store.

BJ’s Wholesale Black Friday in-store sale begin from 7.00 AM 25th November and Online sale begin at 12.00 AM on 18th November 2016. Both deals last till 28th November and shop will be closed on Thanksgiving.

Exclusive deals from BJs Wholesale on Black Friday 2016:
• In-Club saving coupons gets you additional savings apart from all manufacturer coupons
• Instant online saving on top product categories
• Become a member and get extra discount/cash back on BJ’s Wholesale Club special prices.
• One day shopping pass for people don’t want to sign up with club but want to get advantage of special prices.
• Various Mail-in rebates offered from manufacturers
• 78 Coupons available as of November 7th including Promo Codes, Online Sales, and In-store offers.

If you have been looking great deal on TV, here is your chance to grab Samsung 65″ 4K Smart LED HDTV priced at $899.99 having a savings of $500. Keeping your house neat and clean will be matter of seconds with Dyson Animal V6 Cordless Vacuum at $261.00 (10% cash back). Stun your better-half with the perfect gift of 14K White Gold .50-cttw. Multi-Stone Diamond Studs available at $319.50 after substantial discount of $75 off. Nothing can be more comfortable than owing Hampton Point Brown Fabric Rocker Recliner for home offered at $199.99 ($100 off).
BJ’s Black Friday 2016 ad deals have a dedicated page for LED TV’s. Check out the below deals and be an early buyers!

• Samsung 65″ 4K Smart LED HDTV (UN65KU6290) at $899.99 ($500 off)
• Samsung 65″ 4K Smart LED HDTV (UN65K5800D) at $1,479.99 ($900 off)
• Samsung 60″ 4K Smart LED HDTV (UN60KU630D) at $699.99 ($700 off)
• Samsung 40″ 4K Smart LED HDTV (UN0KU6290) at $299.99 ($200 off)
• Samsung 55″ 4K Smart LED HDTV (UN55KU6290) at $549.99 ($250 off)
• Samsung 55″ 4K UHD Curved Smart HDTV (UN55KU650D) at $699.99 ($500 off)
• Samsung 65″ 4K Curved Smart LED HDTV at $1,099.99 ($700 off)

Smart TV deals from BJ’s Wholesale club are quite impressive, Samsung 50″ 1080p Smart LED HDTV can purchased only at $349.99 after $230 off. Lowest priced in the list of Smart TV is Samsung 32″ 1080p Smart LED HDTV at $189.99 after the discount of $130. There are wide range of Wireless Subwoofers, Wireless Bluetooth, and Blu-ray players all at huge discount.